Category Archives: EXCURSIONS GUIADES

Excursió geològica i naturalística a St Llorenç del Munt i serra de l’Obac: diumenge 29 de gener

Excursió per veure i trepitjar la historia de la geologia. Una excursió que ens permet veure miler d’anys, èpoques, períodes,….

Excursió per conèixer aquest massís des del punt de vista geogràfic, geològic, botànic i paisatgístic.

  1. Situació del massís a Catalunya des del punt de vista geogràfic.
  2. Coneixement les característiques geològiques del massís, les roques i la seva disposició, les formacions, les formes de relleu i l’edat del conjunt.
  3. Visita de la Cova Simanya i les balmes del Òbits, exemples de formes d’erosió característiques del massís.
  4. Reconeixement de les diferents comunitats vegetals de l’itinerari, identificant les espècies més característiques de cada una i relacionant-les amb les roques, el relleu i el clima.
  5. Identificació de les diferents unitats morfoestructurals catalanes que s’observen des dels punts més elevats de la sortida.

 

Excursió pensada per a excursionsites i amants de la natura que volen aprendre de forma lúdica unes nocions sobre la geoloia del nostre país.

Amb explicacions de geologia i de flora i fauna.

pqv-7585

Què veurem?

Identificarem les roques del massís, conglomerats, gresos i lutites, i veurem la seva composició i disposició. Esbrinarem el seu origen i les situarem cronològicament i ambiental pel color i les demés característiques observades.

Observarem les formes de relleu, turons, balmes i coves, i les relacionarem amb la composició química de les roques, les condicions climàtiques i l’acció dels agents geològics externs.

Identificarem i situarem les comunitats vegetals més importants del massís, els alzinars litoral i de muntanya, les brolles i joncedes, la vegetació de roques i codines i la de ribera: les seves principals espècies i l’evolució de les mateixes. També les relacionarem amb la litologia, el relleu, el clima, l’orientació i la disponibilitat d’aigua.

Reconeixerem i diferenciarem des del cim de La Mola, si hi ha prou visibilitat, les unitats morfoestructurals catalanes següents: Pirineus, Prepirineu, Depressió Central Catalana i les serralades Prelitoral i Litoral.

 
Itinerari.– Sortida circular d’unes 4 hores de duració des del Coll d’Estenalles: Coll d’Estenalles – Coll d’Eres – Cova Simanya – Carena del Pagès – Font Flàvia – Balmes del Òbits – Collet dels Tres Termes – Carena de Sescorts – Morral del Drac – Sant Llorenç del Munt – La Mola i retorn.

Inscripcions a : excursionsigps@hotmail.com

Preu: 10€. Inclou guia acompanyant de muntanya, asseguraça d’accidents en cas de no disposar-ne una d’adecuada a l’activitat, explicacions-curs.

Cal portar: aigua, esmorzar, dinar, calçat i roba adequat per caminar per la muntanya.

Possibilitat de recollir participants a l’estació de RENFE de Terrassa. Es podrà compartir cotxes.

%d bloggers like this: